Expertises

Ruud Bullens is werkzaam bij De Waag Amsterdam en het Diagnostisch Expertise Centrum (DEC) te Amsterdam. Hij is BIG geregistreerd klinisch psycholoog/psychotherapeut.

Sedert 1974 is hij jarenlang werkzaam geweest in de jeugdhulpverlening. Hij heeft 12 jaar gewerkt in Observatiecentrum ‘Marnixhove’ te Alphen aan den Rijn. Daar heeft hij het PPPAR opgericht, waarbij jongeren ambulant werden geobserveerd/gediagnosticeerd. In 1986 is door hem het ABJ opgericht, waarna in 2000 de fusie met het PAR volgde. Hieruit ontstond FORA. Later, in 2007, heeft hij het Diagnostisch Expertise Centrum opgericht.

Tussen 1999 en 2009 heeft hij de bijzondere leerstoel ‘Forensische kinder- en jeugdpsychologie’ aan de Vrije Universiteit van Amsterdam bekleed.

Sedert de beginjaren 80 houdt hij zich voornamelijk bezig met de diagnostiek en behandeling van jeugdige en volwassen zedendelinquenten. Hij heeft over dit onderwerp een groot aantal nationale en internationale artikelen gepubliceerd (zie: publicaties).

In 1995 heeft hij de European Society for working with Sexually Abusive Youth (ESSAY) opgericht, een internationale vereniging van personen en/of instanties die zich bezighouden met de diagnostiek en behandeling van jongeren die seksueel grensoverschrijdend/gewelddadig gedrag hebben vertoond.

Van 1999-2009 is hij lid geweest van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ), een door het College van Procureurs Generaal ingestelde commissie, die het OM in zeer complexe zeden-zaken adviseert (onder meer bij ritueel misbruik, ‘hervonden herinneringen’ en vermoedens van seksueel misbruik vóór het derde levensjaar).

Vanaf 2000 tot heden is hij lid van de sectie jeugd van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), een adviescommissie ten behoeve van de Minister van Veiligheid en Justitie.

Vanaf 2005 tot en met 2009 is hij lid geweest van de Erkenningscommissie Gedragsinterventies (van het Ministerie van Justitie).
Zijn expertise betreft onder meer het verrichten van pro Justitia rapportages, het analyseren van studioverhoren (van kinderen tussen 4-12 jaar) en het verrichten van betrouwbaarheidsonderzoek bij volwassenen.

Ruud Bullens is telefonisch te bereiken via De Waag (020-4626333) en het DEC (020-6683274). Het adres van DEC is Paul van Vlissingenstraat 8b, 1096 BK Amsterdam. Voor meer informatie verwijs ik naar mijn Linkedin profiel.